Rapportering

Flere og flere virksomheder efterspørger ledelsesrapportering som et styringsredskab, og supplement til den regnskabsmæssige rapportering. 
En effektiv nedbrydning af virksomhedens strategi sikre at relevante og simple KPI’er kan opstilles.
Vi kan hjælpe med at belyse og kortlægge de rapporteringbehov, der er på de forskellige ledelses niveauer. Vi kan desuden bistå i datavalidering, dataudtræk og rapporteringslayout.
Har du bare behov for hjælp til udtræk i excel så hjælper vi også med det.